• 021-1478
  • قدرت: 1800وات
  • قوری استیل به همراه درپوش
  • فیلتر ضد رسوب قابل تعویض
  • قفل ایمنی درپوش
  • کلید روشن/خاموش چراغ دار
  • تغییر خودکار وضعیت به حالت جوش آوردن
  • قابلیت گرم نگه دارنده پس از جوش آمدن آب
  • قابلیت کارکرد بدون آب
چای ساز
گرم نگه دارنده
نشانگر سطح آب
صافی جرم گیر
پایه 360 درجه
محفظه نگه دارنده سیم
نشانگر نورانی روشن بودن
جنس قوریاستیل
جنس کتریاستیل
جنس توریاستیل ضد زنگ
جنس پایهاستیل ضد زنگ
Google Analytics Alternative