• 021-1478
  • باتری لیتیومی
  • نمایشگر صفحه شیشه ای
  • خاموش شدن خودکار
  • طراحی فوق باریک
  • طول: 30 سانتی متر
  • عرض: 30 سانتی متر
ترازو دیجیتال
خاموش شدن خودکار
نوع باتریلیتیومی
نوع نمایشگرشیشه ای
Google Analytics Alternative