• 021-1478
  • ارتفاع: 52 میلی متر
  • عمق: 582 میلی متر
  • عرض: 520 میلی متر
صفحه گاز بوش
سر شعله بزرگ
سر شعله استاندارد
سر شعله کوچک
سر شعله پلوپز
منطقه پخت برقی و الکترونیکی
فندک
نوع فندکدستی
جنس شبکه هاچدن
جنس صفحهاستیل
سایر ویژگی ها
Google Analytics Alternative