• 021-1478
  • پخش بهینه بخار
  • تنظیم حرارتی یکسان برای تمامی الیاف
  • تنظیمات سه گانه ضد رسوب
  • طراحی ارگونومیک
  • قابلیت جلوگیری از چکه کردن آب
  • مجهز به سیستم Sensor Secure
  • قابلیت رسوب زدایی
  • حس گر خودکار جهت خاموش و روشن شدن
اتو بخار
تنظیم میزان بخار دهی
دکمه مجزا اسپری بخار و آب
خاموش شدن حودکار(Sensor secure)
جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوبگیری خودکار(Self clean)
اتوکشی عمودی(Vertical steam)
قابلیت چرخش 360 درجه
قابلیت ضد برق افتادگی لباس(Anti shine)
قابلیت توزیع بهینه بخار(Advanced steam system)
جنس کفهسرامیک
طول سیم2/5 متر
Google Analytics Alternative