• 021-1478

مجهز به پایه ثابت و ضد لرزش

دارای عملکرد مکش بخار: مکش بخار سبب نفوذ بیشتر بخار به الیاف می گردد

از تعرق و چروک شدن مجدد جلوگیری می نماید

دارای عملکرد دمیدن هوا : اطوکشی آسان تر و لذت بخش تر می گردد پارچه سطح کیز اطو برجسته شده و اتوکشی البسه ظریف و حساس راحت تر می گردد

مناسب برای اطوکشی البسه هایی که به مدت طولانی در کمد بوده اند.

 

میز اطوی کارچر
پایه ثابت و ضد لرزش
عملکرد مکش بخار
عملکرد دمیدن هوا
قابلیت جلوگیری از تعریق و چروک شدن مجدد
مناسب برای اطوکشی البسه ای که مدت طولانی در کمد بوده اند
Google Analytics Alternative