• 021-1478

قدرت  2500 وات
بخار مداوم  40gr
بخار متمرکز 150gr
اتوبخار هوشمند: فناوري هوشمند از درجه حرارت مختلف و بخار خروجي براي انواع پارچه ها
عملکرد ضد چکه
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
20%  صرفه جويي در مصرف برق  (eco energy)

اتو بخار تفال
بخار مداوم40 گرم
بخار متمرکز150 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی هافناوري هوشمند از درجه حرارت مختلف و بخار خروجي براي انواع پارچه ها - مجهز به اسپری آب - کفه سرامیکی - طول سیم : 2 متر
Google Analytics Alternative