• 021-1478

ميز اطو تاشو و کم جا
داري 2 چرخ جهت حمل آسان
- عملکرد مکش
بخار به داخل روکش پارچه اي ميز اتو مکيده مي شود.
بخار به مقدار بسيار زياد پخش مي شود.
پارچه خشک مي شود
از تعريق جلوگيري مي شود
-عملکرد دميدن :
سطح ميز متورم مي شود و يک بالشتک بادي براي اتوکشي لباسهاي ظريف و حساس ايجاد مي گردد.
براي اتوکشي لباسهايي که به مدت طولاني در کمد بوده اند.
پايه ثابت و ضد لغزيدن

میز اتو
قابلیت تنظیم ارتفاع
سیم رابط
قابلیت چرخش 360 درجه
مناسب برای لباس هایی که زیاد در کمد مانده
طول سیم2/5 متر
Google Analytics Alternative