• 021-1478

قدرت 2200 وات
فشار بخار 6 بار
بخار مداوم gr 120
حداکثر بخار متمرکز gr260
20% صرفه جويي در مصرف برق (eco energy)
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
مکانيزم بسته شدن و قفل شدن خودکار
مخزن آب جدا شدني به گنجايش lit 1.8
سيم جمع کن خودکار
فشار بخار 6 بار
بخار مداوم gr 120
حداکثر بخار متمرکز gr260
20% صرفه جويي در مصرف برق (eco energy)
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
مکانيزم بسته شدن و قفل شدن خودکار
مخزن آب جدا شدني به گنجايش lit 1.8
سيم جمع کن خودکار

اتو مخزن دار
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم هوشمند
قابلیت خاموش کن خودکار
سیم جمع کن
مخزن جدا شونده
قابلیت صرفه جویی برق
قابلیت قفل کردن اتو
قابلیت تشخیص نوع پارچه
توزیع ایده آل بخار
بخار مداوم120 گرم در دقیقه
حداکثر بخار متمرکز260 گرم در دقیقه
جنس کف سرامیک کاتالیزور
Google Analytics Alternative