• 021-1478

قدرت 800 وات
براي 2 برش نان
بدنه سرد- سفيد
7 تنظيم برشته کردن با نشانگر نوراني LED و عملکرد حافظه
حسگر الکترونيکي براي عملکرد بي وقفه تست کردن
عملکرد گرم کردن مجدد و يخ زدايي نان
دکمه STOP براي توقف تست کردن
سيستم بالابر نان به محض آماده شدن تست
سيني متحرک جمع آوري خرده نان

توستر
نشنانگر نورانی LED
حسگر الکترونیکی
قابلیت گرم کردن مجدد
قابلیت یخ زدایی
قابلیت بالا بردن نان
سینی متحرک جمع آوری خرده نان
قابلیت لغو عملکرد
صفحه نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درجات تنظیم برشته کردن7
Google Analytics Alternative